Strona GłównaAktualnościKalendarzGaleriaStrona archiwalnaLinkiO nas

Pół wieku gwiaździarstwa - czyli wybrane wspomnienia z obserwacji Józefa Lubasa cz II.

Raport z obserwacji zaćmienia Księżyca – 1989-08-17

 Miejsce obserwacji: Krosno, ul. Czajkowskiego
Przyrząd obserwacji: Refraktor 64/800, pow. 30x, lornetka 7 x 50 mm
Służba czasu: stoper elektroniczny

Przebieg zjawiska:

Pocz. zaćm. półcieniowego            moment efemerydalny 2.22 cwe
O godz. 3.03 zauważyłem wyraźne pociemnienie lewej górnej części Księżyca – stwierdziłem zaćm. półcieniowe
Pocz. zaćm. częściowego            3.20.24
Pocz. zaćm. całkowitego            4.20.11
Księżyc niewidoczny                 4.50

Przejście Księżyca przez cień i półcień Ziemi

Kontakty cienia z obiektami na Księżycu:
           

Lp.

Obiekt

Wynik obserwacji

1

Aristarchus   (pocz.)

3.28.42

2

Cap Haraklid (pocz.)

3.55.25

3

Cap Laplace  (pocz.)

3.39.07

4

Censorinus    (pocz.)

4.06.48

5

Copernicus    (pocz.)

3.41.39

6

Grimaldi        (pocz.)

3.25.31

7

Kepler           (pocz.)

3.31.23

8

Langrenus     (pocz.)

4.15.16

9

Manilius        (pocz.)

3.54.43

10

Plato              (pocz.)

3.44.44

11

Tycho            (pocz.)

3.57.04

12

Sinus Iridium (środek)

3.37.16

13

Mare Crisium (pocz.)

4.09.17

14

Mare Crisium (koniec)

4.12.49

 

 

 

 

 

UWAGI:

Pogoda wspaniała. Przez całą noc warunki obserwacyjne utrzymywały się i nie uległy zmianie. Już w fazie zaćmienia całkowitego na wschodnim horyzoncie znajdował się wspaniały Orion ze swoją M-42. W fazie zaćmienia całkowitego nastąpiło wyraźne pociemnienie nieba. Pomimo wspaniałych warunków pogodowych obserwacja nie należała do łatwych, a to dlatego iż trudno było właściwie ocenić czy obiekty księżycowe znajdują się już w cieniu Ziemi czy nie. Stąd być może niektóre wyniki są obarczone błędami. W czasie fazy zaćmienia całkowitego wykonałem oceny rozkładu barw metodą Danjona. Nie dokonałem obserwacji zakrycia gwiazd przez Księżyc.

Raport z obserwacji zaćmienia Księżyca – 1990-02-09

Miejsce obserwacji: Krosno, ul. Czajkowskiego
Przyrząd obserwacji: Refraktor 64/800, pow. 30x
Służba czasu: stoper elektroniczny

Przebieg zjawiska:

Pocz. zaćm. częściowego            18.29.10
Pocz. zaćm. całkowitego            19.49.15
Koniec zaćm. całkowitego            20.33.05
Koniec zaćm. częściowego            21.54.25

 

 Izochrony wejścia Księżyca w cień i wyjścia z cienia


 

Kontakty cienia z obiektami na Księżycu:

GRIMALDI:                pocz. wejścia w cień            18.33.55
                                    koniec                              18.35.12 

TYCHO:                     pocz. wejścia w cień            20.48.19
                                    koniec                              20.50.17 

PLATO:                      pocz. wejścia w cień            21.28.21
                                    koniec                              21.29.38 

LANGRENUS:           pocz. wejścia w cień            21.38.12
                                    koniec                              21.40.10 

MARE CRISIUM:            pocz. wejścia w cień            21.45.30
                                    koniec                              21.50.25

UWAGI:

O godz. 16.50 zobaczyłem Księżyc na wschodnim horyzoncie gdzie niebo było bezchmurne. Jednakże z zachodu nadciągały czarne chmury i należało się spodziewać, że obserwacja będzie niemożliwa bądź utrudniona. Tak też się stało. O godz. 18.30 warunki atmosferyczne uległy pogorszeniu. Wystąpiło zachmurzenie zmienne. Chwilami widać było Księżyc dobrze, chwilami nie było widać go w ogóle. Przechodziły chmury altocumulus i stratocumulus.   W godz. 19.50 do 20.35 nastąpiła wyraźna poprawa pogody i można było podziwiać zaćmiony Księżyc. Szczegóły na tarczy w cieniu były bardzo dobrze dostrzegalne – 3 do 4 skali Danjona. Następnie od godz. 20.35 do 22-giej ponownie nadciągnęły chmury (alto     i stratocumulus) utrudniając dalszą obserwację. Zjawisko bardzo piękne.
     
    
Teleskop
   
dalej:   cz III zakrycia 


powrót do: cz I Mruganie gwiazd z góry Olimp – czyli 28 Sgr – Tytan w Krośnie 3-4 lipca 1989 r.