Strona Główna    AKTUALNOŚCI  OBSERWACJE     LINKI  Krótka historia Oddziału  Radosna twórczość Członków Oddziału                Informacje o  Oddziale oraz o jego członkach                             Artykuły                  Galeria             Efemerydy

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii założone w 1919 roku jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane astronomią. Osoby należące do PTMA to w większości przypadków astronomowie – amatorzy. Członkowie PTMA zrzeszeni w kilkunastu Oddziałach w kraju wykonują profesjonalne obserwacje astronomiczne pod fachową opieką astronomów zawodowych. Taki jest cel istnienia PTMA. Poza tym członkowie Towarzystwa zajmują się szeroko pojętą popularyzacją wiedzy o Wszechświecie.

Oddział krośnieński PTMA został założony 15 maja 1953 roku i w chwili obecnej gromadzi kilkudziesięciu członków. Obszar działania obejmuje dawne województwa: krośnieńskie, rzeszowskie i przemyskie. Powstanie Oddziału PTMA w Krośnie jest ściśle związane z osobą prof. Jana Winiarskiego (1899-1991), człowieka szeroko znanego części mieszkańców Krosna, niestrudzonego popularyzatora astronomii na naszym terenie, wielkiego miłośnika ziemi krośnieńskiej, nauczyciela fizyki i matematyki. Z Jego to właśnie inicjatywy grupa entuzjastów założyła Oddział PTMA w naszym mieście. Inauguracyjne Zebranie Założycielskie odbyło się w gmachu Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. W tamtym okresie działalność Oddziału koncentrowała się na publicznych pokazach nieba oraz prelekcjach i odczytach na terenie Krosna i okolicznych miejscowości. Poza tym prowadzono obserwacje komet, zakryć gwiazd przez Księżyc, obserwowano zaćmienia Słońca i Księżyca. Wyniki tych obserwacji były publikowane w miesięczniku “ URANIA”. W 1954 roku członkowie naszego Oddziału obserwowali całkowite zaćmienie Słońca z terenu północno- wschodniej Polski (ekspedycja do Sejn). W 1957 roku wielkim wydarzeniem była obserwacja ostatniego segmentu rakiety nośnej pierwszego sztucznego satelity Ziemi. W lipcu 1969 roku na Rynku w Krośnie prowadzono pokazy Księżyca podczas trwania pamiętnej misji “Apollo 11” - pierwszego lądowania człowieka na Księżycu. W 1973 roku obchodzonym w Polsce jako “Rok Kopernikowski” nasz Oddział brał udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika Mikołaja Kopernika w pobliżu gmachu naszego Liceum. Jednym z inicjatorów budowy pomnika był właśnie prof. Jan Winiarski.

W latach ‘80-tych członkowie Oddziału prowadzili indywidualne obserwacje między innymi obserwacje zakryć gwiazd przez Księżyc, zaćmień Słońca i Księżyca. Od jesieni 1985 roku do maja 1986 na niebie pojawiła się słynna kometa Halley’a , która zjawia się w pobliżu Ziemi raz na 76 lat. Przeprowadzono wtedy liczne pokazy tej komety na nocnym niebie. Kilku członków naszego Oddziału wykonało profesjonalne obserwacje komety. Wyniki zostały przekazane do Międzynarodowego Archiwum Komety Halley’a w Pasadenie (Kalifornia, USA).

W latach dziewięćdziesiątych Oddział krośnieński PTMA koncentruje się na pracach obserwacyjnych. Przeprowadzane są obserwacje zaćmień Słońca i Księżyca, komet, meteorów, plam na Słońcu. Wyniki obserwacji są przesyłane do specjalistycznych Sekcji PTMA: Sekcja Obserwacji Pozycji i Zakryć, Sekcja Obserwatorów Komet, Sekcja Obserwacji Słońca, Pracownia Komet i Meteorów. Wyniki obserwacji publikowane są także w fachowej prasie światowej wydawanej przez takie organizacje jak: International Meteor Organization (Niemcy), International Comet Quarterly (USA) i International Lunar Occultation Center (Japonia). Na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie odbywają się Spotkania Astronomiczne (wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych), na których amatorzy wygłaszają referaty z zakresu Astronomii, Astronautyki, dzielą się wynikami swoich obserwacji. Odbywają się projekcje filmów.
 
 

Powrót do strony głównej PTMA O/Krosno