Strona Główna    AKTUALNOŚCI   OBSERWACJE     LINKI    Krótka historia Oddziału   Radosna twórczość Członków Oddziału           Informacje o Oddziale oraz o jego członkach                        Artykuły             Galeria             Efemerydy

Efemerydy zjawisk astronomicznych na rok 2003

Obliczone dla Krosna, współrzędne geograficzne: 
długość: 21 stopni 46 minut E
szerokość; 49 stopni 42 minuty N
wysokość 302 m.n.p.m
Momenty zjawisk podano w czasie UT
Przeliczniki:
Czas zimowy = UT +1 godzina
Czas letni = UT + 2 godziny
Styczeń  Luty   Marzec  Kwiecień    MajCzerwiec   Lipiec  Sierpień   Wrzesień Październik   Listopad  Grudzień

Przejście Merkurego przed tarczą Słońca (7 V 2003)      Zaćmienie Księżyca (16 V 2003)     Częściowe zaćmienie Słońca - 31 V 2003

Styczeń:

Kometa C/2002 X5 KUDO - widoczna jeszcze na początku stycznia

3    I 2003    - Maksimum roju meteorowego Kwadrantydów (około godziny 23 czasu UT) - faza Księżyca: 0.02
4/5 I 2003 - Przejście Saturna na tle mgławicy Krab M1
10  I 2003  - 21: 11 UT  Cień Io pada na Europę.
11  I 2003  - Największa zachodnia elengacja Wenus (46 stopni i 56 minut) - nad ranem
17  I 2003  - 2:59:03 UT Zakrycie Epsilon Geminorum (3.1 mg) przez Księżyc (faza Księżyca 98+, wysokość 24 stopnie)
19  I 2003  - wieczorem - koniunkcja Jowisza z Księżycem (5 stopni)
31  I 2003  - 1: 06 UT Zakrycie Io przez Ganimedesa

Fazy Księżyca:
Nów: 2 I 21:25 UT,
I kwadra: 10 I 14:17 UT,
Pełnia: 18 I 11:50 UT,
III-cia kwadra: 25 I 9:35 UT

Do góry

Luty

3   II 2003   - Zakrycie (23:32 UT) a następnie zaćmienie (23:41 UT) Ganimedesa przez Europę
4   II 2003   - nad ranem - elongacja zachodnia Merkurego (25 stopni i 21 minut)
15 II 2003 - wieczorem - koniunkcja Jowisza z Księżycem (4 stopnie)
18 II 2003 - Zakrycie (17:55 UT) a następnie zaćmienie (20:50 UT) Ganimedesa przez Kalisto
25 II 2003 - 4:30 UT- Mars w koniunkcji z Księżycem (1,5 stopnia)

Fazy Księżyca:
Nów: 1 II 11:51 UT,
I kwadra: 9 II 12:13 UT,
Pełnia: 17 II 00:53 UT,
III-cia kwadra: 23 II 17:48 UT

Do góry

Marzec

6   III 2003   - 19:48 UT - zakrycie Europy przez Io
13 III 2003 - 23:26:56 UT - zakrycie kappa Geminorum (3.6 mg) przez Księżyc - faza Księżyca 75+, wysokość 32 stopnie
18 III 2003 - Mars w odległości 1 stopnia od M22
21 III 2003 - 2:02 -  Początek astronomicznej wiosny

Fazy Księżyca:
Nów: 3 III 3:37 UT,
I kwadra: 11 III 8:17 UT,
Pełnia: 18 III 11:36 UT,
III-cia kwadra: 25 III 2:53 UT

Do góry

Kwiecień

10 IV 2003 - Koniunkcja Saturn - M1
12 IV 2003 - 20:24:30 UT - zakrycie eta Leonis (3,5 mg) przez Księżyc - faza Księżyca 79+, wysokość 54 stopnie
18 IV 2003 - 1:39:11 UT - odkrycie alfa Librae (2,8 mg) - faza Księżyca 98-, wysokość 19 stopni
22 IV 2003 - Maksimum roju Lirydów - faza Księżyca: 0.55

Fazy Księżyca:
Nów: 1 IV 20:21 UT,
I kwadra: 10 IV 00:41 UT,
Pełnia: 16 IV 20:37 UT,
III-cia kwadra: 23 IV 13:20 UT

Do góry

Maj

6   V 2003  - Maksimum roju Eta-Akwarydów - faza Księżyca: 0.18
7   V 2003  - 5:11 - 10:32 UT Przejście Merkurego przed tarczą Słońca
16 V 2003 - 2:07 - 2:54  UT - zaćmienie częściowe Księżyca ( widoczny tylko początek)
20 V 2003 - rano - maksimum roju Sagitarydów - faza Księżyca: 0.7
24 V 2003 - 20:52 UT - wejście Io w cień Ganimedesa
29 V 2003 - rano - koniunkcja Wenus (7 stopni) i Merkurego (2 stopnie) z Księżycem
31 V 2003 - 3:35 - 5:24 UT  Częściowe zaćmienie Słońca

Fazy Księżyca:
Nów: 1 V 13:16 UT,
I kwadra: 9 V 12:53 UT,
Pełnia: 16 V 01:32 UT,
III-cia kwadra: 23 V 01:32 UT
Nów: 31 V 05:21 UT

Do góry

Czerwiec
1   VI 2003  - wieczorem - koniunkcja Saturna z Księżycem (3 stopnie)
11 VI 2003 - 21:50:32 UT  - Zakrycie alfy Librae (2,8 mg) przez Księżyc - faza Księżyca 91+, wysokość 20 stopni
19 VI 2003 - rano - koniunkcja Marsa z Księżycem (5 stopni)
20 VI 2003 - rano - koniunkcja Marsa z Uranem (3 stopnie)
21 VI 2003 -  rano - koniunkcja Wenus-Merkury (ok. 0.25 stopnia), 20:10 UT  Początek astronomicznego lata,
27 VI 2003 - wieczorem -  maksimum roju Bootydów  - faza Księżyca: 0.11

Fazy Księżyca:
I kwadra: 7 VI 21:28 UT,
Pełnia: 14 VI 12:16 UT,
III-cia kwadra: 21 VI 15:47 UT
Nów: 29 VI 19:40 UT

Do góry

Lipiec

6   VII 2003  - 18:47:59  - zakrycie gammy Virginis (2.8 mg) przez Księżyc - faza Księżyca: 46+, wysokość 30 stopni
 

Fazy Księżyca:
I kwadra: 7 VII 03:33 UT,
Pełnia: 13 VII 20:22 UT,
III-cia kwadra: 21 VII 08:03 UT
Nów: 29 VII 7:53 UT,

Do góry

Sierpień

20 VIII 2003 -  23:49:56  - odkrycie kappy Tauri (4,2 mg)  - faza Księżyca: 41-, wysokość 24 stopnie
 

Fazy Księżyca:
I kwadra: 5 VIII 08:29 UT,
Pełnia: 12 VIII 05:48 UT,
III-cia kwadra: 20 VIII 01:50 UT
Nów: 27 VIII 18:27 UT,

Do góry

Wrzesień

Do góry

Październik


Do góry

Listopad

Do góry

Grudzień

Do góry

Opracował Wacław Moskal
Źródła informacji:
"Zjawiska na niebie w roku 2003" - dr hab. Marek Zawilski "Wiedza i Życie" 1/2003
"Calendrier 2003" - Ciel&Espace 1/2003
Programy:
Astromomy  Lab  v.1.13
Occult v. 4.20
Cartes du Ciel v. 2.71
Xephem v. 5.3.2

Powrót na stronę główną O/PTMA w Krośnie