Strona GłównaArtykułyKalendarzGaleriaStrona archiwalnaLinkiO nas

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
       
  
W dniu 5 marca 2022 roku o godz. 14.00 w Obserwatorium Astronomicznym I LO w Jaśle odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Krośnieńskiego Oddziału PTMA im. Jana Winiarskiego.

Lista uczestników:
Obecność na miejscu:
1. Jacek Adamik                - Zręcin
2. Andrzej Cwynar             - Dąbrówka
3. Magdalena Cwynar        - Dąbrówka
4. Rafał Hawaj                   - Równe
5 Grzegorz Kiełtyka           - Krosno
6. Lesław Materniak          - Rymanów Zdrój
7. Wacław Moskal            - Jasło
8. Mariusz Świętnicki         - Zręcin
9. Barbara Anna Zagrodnik- Krosno
10. Jerzy Zagrodnik            - Krosno
Obecność zdalna za pośrednictwem platformy ZOOM:
11. Józef Lubas                 - Krosno
12. Piotr Strzelczyk           - Rzeszów


Porządek zebrania obejmował:
1. Wybór przewodniczącego zebrania.
2. Sprawozdania ustępującego Zarządu.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
5. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Dyskusja nad działalnością PTMA oraz Oddziału krośnieńskiego PTMA.
7. Wybór nowego prezesa.
8. Wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.
9. Wybór Delegatów na Walny Zjazd PTMA.
10. Wolne wnioski.


Na przewodniczącego zebrania wybrano kol. Wacława Moskala. Na sekretarza powołano kol. Lesława Materniaka. Odczytano protokół z ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PTMA. W imieniu ustępującego Zarządu sprawozdanie z działalności złożył kolega Wacław Moskal. W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie złożył Józef Lubas. Następnie przewodniczący zebrania zwrócił się do obecnych o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Po jednogłośnym udzieleniu absolutorium rozpoczęła się dyskusja nad działalnością Oddziału Krośnieńskiego PTMA.
Następnie  obecni, na podstawie Artykułu 14 §5 Statutu PTMA uchwalili jawność wyboru nowych władz Oddziału. W wyniku dyskusji i głosowania wybrano następujące władze O/PTMA Krosno:


Zarząd Oddziału:
Prezes:                    Wacław Moskal      - Jasło
Wiceprezes:            Jacek Adamik          - Zręcin
Sekretarz:                Mariusz Świętnicki   - Zręcin
Skarbnik:                Lesław Materniak     - Rymanów Zdrój
Członek Zarządu:    Grzegorz Kiełtyka     - Krosno
Członek Zarządu:    Piotr Strzelczyk         - Rzeszów

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:    Józef  Lubas          - Krosno
Sekretarz:        Rafał Hawaj                - Równe
Członek komisji:    Andrzej Cwynar    - Dąbrówka

Delegaci na Walny Zjazd Delegatów PTMA:
Piotr Strzelczyk, Wacław Moskal
rezerwowi:
Andrzej Cwynar, Magdalena Cwynar

Po wyborach rozmawialiśmy jeszcze długo na tematy bieżące.  Uczniowie I LO im. kr. St. Leszczyńskiego w Jaśle przedstawili swoje prace w ramach międzynarodowego konkursu AstroPi Mission Space Lab, kolega Mariusz Świętnicki zaprezantował swoje najnowsze astrofotografie.

Poniżej kilka zdjęć z Zebrania: