Strona GłównaArtykułyKalendarzGaleriaStrona archiwalnaLinkiO nas

Jerzy Czyżowski (6.04.1906 - 19.09.1969) - Opracował Roman Klara Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

    Jerzy Czyżowski urodził się 6. kwietnia 1906 roku w Tłumaczu, powiatowym mieście w województwie stanisławowskim, na kresach II Rzeczypospolitej (na terenie dzisiejszej Ukrainy). Był synem Grzegorza i Gabrieli Izodenko. Ukończył 4-klasową Szkołę Powszechną w Tłumaczu, w której jego ojciec był kierownikiem. W latach 1916-1924 był uczniem I Gimnazjum w Nowym Sączu, tam też zdał maturę i otrzymał świadectwo dojrzałości. Po maturze, w latach 1924-1929, studiował fizykę na Politechnice Lwowskiej (1 rok) i na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (4 lata). W latach 1929-1931 pracował zarobkowo w Fizykacie Miejskim oraz pisał pracę dyplomową dotyczącą kwantowego modelu budowy atomu i cząsteczki. W 1931 roku, po zdaniu egzaminu naukowego z fizyki jako przedmiotu głównego oraz z chemii i mineralogii jako przedmiotów dodatkowych,uzyskał dyplom.

    Od 1. września 1931 r. do 31. sierpnia 1939 r. uczył fizyki i chemii w Prywatnym Gimnazjum Koedukacyjnym w Borysławiu. Od 16. września 1939 r. do 22. czerwca 1941 r. był nauczycielem Szkoły Średniej Nr 1 w Borysławiu, a od 1. września 1941 r. do 31. maja 1943 r. pracował jako urzędnik (księgowy) w niemieckiej firmie naftowej Karpathen Öl AG w Borysławiu. W okresie od 1. czerwca 1942 r. do 31. sierpnia 1944 r. brał udział w tajnym nauczaniu ucząc fizyki, matematyki i chemii.

Po repatriacji do Polski w marcu 1945 r. osiadł z rodziną w Krośnie. Pracował jako nauczyciel w Szkole Krawieckiej w Krośnie (maj – czerwiec 1945 r.). Od 1. września 1945 r. do 30. czerwca 1968 r. był nauczycielem fizyki i astronomii w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, w okresie od 25. sierpnia 1948 r. do 20. maja 1949 r. pełnił funkcję p.o. dyrektora szkoły, a od 1. września 1956 r. do 30. czerwca 1968 r. był zastępcą dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Pracował też jako nauczyciel fizyki, matematyki oraz chemii w Państwowej Szkole Naftowej w Krośnie.

    Podczas zebrania, które odbyło się 15. maja 1953 r. w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie, powołano krośnieńskie Koło Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. W trakcie zebrania założycielskiego odczytano listę 27. członków założycieli wymaganych do założenia samodzielnego koła PTMA, a następnie powołano samodzielne koło. Zebrani wybrali jednogłośnie Jerzego Czyżowskiego pierwszym prezesem krośnieńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
    Pierwszym postulatem nowowybranego prezesa było wybudowanie na budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie „dostrzegalni”– platformy umożliwiającej prowadzenie obserwacji i „naukę astronomii”.Postulat ten udało się zrealizować pół wieku później.
   
    Funkcję prezesa Krośnieńskiego Koła Miłośników Astronomii Jerzy Czyżowski pełnił do 25. stycznia 1956 r., kiedy tę funkcję objął August Mazurkiewicz.

Zmarł 19 września 1969 roku.

Roman Klara - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej