Strona GłównaAktualnościKalendarzGaleriaStrona archiwalnaLinkiO nas

Historia Oddziału


      Powstanie Oddziału jest  związane  z Ś.p..Janem Winiarskim.  Dnia 15 maja 1953 roku, z jego inicjatywy, doszło do zebrania członków Założycieli Oddziału w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Zarząd Główny PTMA reprezentował Zbysław Popławski, a z Oddziału Nowosądeckiego przybył Feliks Rapf. Pierwszym prezesem Oddziału został Jerzy Czyżowski a wiceprezesem Jan Winiarski. Na zebraniu wysunięto konkretne propozycje działalności:  wybudowanie platformy obserwacyjnej na dachu Liceum, organizacja elementarnego kursu astronomii oraz ustanowienie dyżurów obserwacyjnych z lunetą na Rynku Starego Miasta. Dwa ostatnie projekty zrealizowano i przez kilka lat Jan Winiarski prowadził kursy i pokazy nieba. W ciągu dwóch lat od założenia Oddziału liczba członków przekroczyła 40 osób.

Protokól z założenia Oddziału krośnieńskiego PTMA Protokól z założenia Oddziału krośnieńskiego PTMA
Protokól z założenia Oddziału krośnieńskiego PTMA

    30 czerwca 1954 roku zorganizowano ekspedycję w okolice Suwałk na całkowite zaćmienie Słońca.,  Pojechali wówczas Stanisław Pudełko, Zbigniew Mazanek, Tadeusz Zajdel i Jan Winiarski. Aktywnymi działaczami tamtego okresu byli również August Mazurkiewicz i Władysław Gonet .
    Pierwszymi naukowymi obserwacjami przeprowadzonymi w naszym Oddziale były: 2 września 1957 — obserwacja zakrycia gwiazdy ß Capricorni przez Księżyc oraz 29 września 1957 — obserwacja ostatniego segmentu rakiety nośnej satelity Sputnik (obie obserwacje wykonał Jan Winiarski). Poza tym w prawie każdy pogodny wieczór organizowano pokazy nieba.
   Po śmierci Jerzego Czyżewskiego 25 stycznia 1957 roku wybrany zostaje nowy Zarząd Oddziału i nowy prezes — Augustyn Mazurkiewicz. A. Mazurkiewicz i J. Winiarski objeżdżali okoliczne wsie i miasteczka wygłaszając prelekcje i odczyty popularnonaukowe. Wkrótce zorganizowano pogadanki astronomiczne, nadawane przez Radiowęzeł obsługujący znaczną część ówczesnego powiatu krośnieńskiego. Zainstalowano również gablotkę astronomiczną, ze zmiemianą co miesiąc treścia (informacje bieżące - kalendarzyk oraz krótkie artykuły),  która działała do lat 90 - tych XX wieku.
  W 1968 roku, po śmiercis A. Mazurkiewicza,  na jego miejsce jedonomyślnie zostaje powołany J. Winiarski.
  W 1973 roku Oddział współpracował z Liceum przy organizowaniu obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Przygotowano okolicznościową wystawę, odsłonięte pomnik naszego Wielkiego Astronoma przy budynku LO.


Jan Winiarski - karykatura  St. Kochanka gazetka
Jan Winiarski - karykatura  Stanisława Kochanka Przed gazetką ścienną na ulicy Nowotki (obecnie Piłsudskiego)
Od lewej: Piotr Koc, Grzegorz Kiełtyka, śp. Jan Winiarski, śp. Jacek Longawa.

 10 XII l983 roku Jan Winiarski "przekazuje władzę" "młodszej ekipie" -   prezesem wybrany zostaje Witold Kosiek. W dalszym ciągu jednak, pomimo podeszłego wieku (ma wówczas 85 lat) bierze udział w licznych pokazach na krośnieńskim Rynku. W 1986 roku bierze udział w pokazach komety Halleya, której nie widział w roku 1910 z powodu choroby oczu. Ostatnią obserwacją, której się podjął było piękne zaćmienie Księżyca w sierpniu 1989 roku. Astronom liczył sobie wtedy równo 90 lat. Zmarł nagle 4 maja 1991 roku. Jego pogrzeb odbył się w Korczynie.
W roku 1990 prezesem zostaje Grzegorz Kiełtyka. Członkowie Oddziału szczególnie aktywnie udzielają się w obserwacjach komet oraz zakryć gwiazd przez Księżyc. Oddział krosnieński organizuje dwie konferencje SPOiZ: w Ustrzykach Górnych w 2001 roku  oraz w Przysietnicy w 2003 roku.
    Prowadzone sa obserwacje wszystkich ważniejszych zjawisk astronomicznych. Urządzane sa liczne pokazy w Krośnie i okolicach.

gkiwk Pomnik M.Kopernik przed I LO w Krośnie
Od lewej: Grzegorz Kiełtyka i Witold Kosiek Członkowie PTMA O/Krosno przed pomnikiem M.Kopernik przed I LO w Krośnie
 
 Krośnieński Oddział PTMA współpracuje od 2004 roku z Zespołem Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle (Gimnazjum Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 12). Współpracę zainaugurowalismy wspólną akcją "Wenus Transit 2004".  W listopadzie 2009 roku uczestniczyliśmy w międzynarodowym "Dniu Astronomii" zorganizowanym przez Gimnazjum Nr 2 w Jaśle w ramach projektu Comenius "To samo, a różne niebo nad nami - zależność stylu życia od położenia geograficznego w różnych krajach Europy"Swoje referaty wygłosili: Mariusz Świętnicki, Marcin Rzepka i Piotr Guzik, natomiast Wacław Moskal i Artur Kopeć przeprowadzili pokaz nieba.
 Warto zwrócić uwagę na aktywnośc popularyzatorską naszego Kolegi Mariusza Świętnickiego, często wygłaszającego prelekcje w pobliskich szkołach oraz w ośrodku turystycznym "Jaś Wędrowniczek" w Rymanowie.


Venus Transit 2004 Venus transit 2004
Wenus Transit 2004 w  Gimnazjum Nr 2 w Jaśle Wenus Transit 2004 w  Gimnazjum Nr 2 w Jaśle
pokaz nieba pokaz nieba
Pokaz nieba na Rynku w Krośnie 26 IX 2009 Pokaz nieba na Rynku w Krośnie 26 IX 2009